Vekselis. Patikimas skolinio reikalavimo užtikrinimo būdas

by on Trečiadienis, 19 vasario 2014 17:48

 

Vekselis- nuolat populiarėjantis skolą patvirtinantis dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti skolos sumą vekselio gavėjui ar kitam nurodytam asmeniui. Siekiant skolą atgauti greičiau ir išvengti ilgo teisminio proceso, skolinis įsipareigojimas gali būti užtikrinamas pasirašant vekselį.

Pagrindinis vekselio privalumas yra tas, jog vekselio davėjas, t.y. skolininkas, įsipareigoja be išlygų sumokėti vekselyje nurodytą sumą. Tai reiškia, jog vekselyje nurodyta suma neginčijama teisme tokiu būdu suteikiant teisę vekselio davėjui, t.y. kreditoriui, suėjus terminui dėl skolos susigrąžinimo kreiptis tiesiai į notarą bei antstolį.

Skirtingai nei paskolos sutarties atveju, tuo atveju, jeigu skolininkas (vekselio davėjas) vekselyje nustatytu terminu paprastojo vekselio neapmoka (t.y. negrąžina pasiskolintų pinigų), kreditoriui nebereikia kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, o tiesiog įstatymo nustatytais terminais ir tvarka kreiptis į notarą dėl vekselio užprotestavimo (jeigu vekselio davėjas nėra atleidęs nuo šios pareigos) ir vykdomojo įrašo padarymo.

Supaprastinta (lyginant su   paskolos sutarties atveju) kreditoriaus (vekselio turėtojo) reikalavimų patenkinimo tvarka padaro vekselį saugesniu būdu kreditoriui paskolinti pinigus. Tačiau negalima pamiršti, jog tiek vekselio surašymui, tiek vekselio turėtojo reikalavimų pareiškimo tvarkai Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas nustato griežtus reikalavimus, kurių nesilaikant dokumentas nebus pripažįstamas vekseliu ir (arba) kreditorius nebegalės šio įstatymo nustatyta tvarka patenkinti savo reikalavimų.