Santuokos teisinė registracija. Ką reikia žinoti?

by on Ketvirtadienis, 10 balandžio 2014 12:48

 

Ruošiantis vestuvių dienos iškilmėms derėtų iš anksto pagalvoti ir apie vestuvių teisinę registraciją bei jai pasiruošti. Yra įprasta santuoką įteisinti ir civilinės metrikacijos įstaigoje, ir bažnyčioje, tačiau ar užtenka susituokti vienoje iš jų ir kokių dokumentų reikia?

Santuokos registracija civilinės metrikacijos įstaigoje.

Norintieji susituokti privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.    Asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą civilinės metrikacijos įstaigai. Užsienio valstybėje laikinai ar nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis prašymą įregistruoti santuoką su Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės piliečiu turi teisę paduoti per Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą.

2.    Kartu su prašymu įregistruoti santuoką pateikia savo gimimo liudijimą ir asmens tapatybės dokumentą.

3.    Ištuoktas asmuo pateikia taip pat ištuokos liudijimą, o našlys – buvusio sutuoktinio mirties liudijimą.

4.    Užsienio valstybės pilietis, paduodamas prašymą įregistruoti santuoką, privalo pateikti taip pat savo valstybės kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jo santuokai nėra kliūčių. 

Santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų ar jų tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos Civilinės metrikacijos skyriuje praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviems liudytojams.

Jeigu norima susituokti anksčiau nei po vieno mėnesio, civilinės metrikacijos įstaigos vadovas, norinčiųjų susituokti prašymu ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienyje ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą), turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos.

 

Santuokos registracija bažnyčioje.

 Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka sudaroma pagal atitinkamos religijos vidaus (kanonų) teisės nustatytą procedūrą.

Svarbu paminėti, jog santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir santuokos sudarymas civilinės metrikacijos įstaigoje, tai reiškia, jog norintieji susituokti, santuokos įžadus gali įteisinti bažnyčioje, o civilinės metrikacijos įstaigoje papildomai tuoktis nebūtina.

Atitinkamos religinės organizacijos įgaliotas asmuo privalo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios nustatyta tvarka pateikia santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai pranešimą apie santuokos įregistravimą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, kuri išduoda santuokos liudijimą. Svarbu paminėti, jog santuoka laikoma sudaryta nuo jos įregistravimo civilinės metrikacijos įstaigoje.

Ketinant tuoktis bažnyčiose patariama ateiti mažiausiai prieš kelis mėnesius užsiregistruoti. Būtina ne tik turėti asmens tapatybės dokumentą, bet ir atsinešti krikšto pažymą, taip pat dokumentu įrodyti, ar pareiškėjai anksčiau nebuvo susituokę. Kitaip nei metrikacijos biurams, dar reikia atnešti pažymą iš bažnyčios šeimos centro, kad išklausytos paskaitos apie šeimą.

 

Atsižvelgiant į išdėstytą, būsimi jaunavedžiai turi teisę tuoktis tik civilinės metrikacijos skyriuje, tik bažnyčioje arba santuoką įregistruoti ir ten, ir ten. Svarbiausia, jog įstatymiškai yra  leidžiama patiems jaunavedžiams pasirinkti, kur tuoktis.